Športovo-technická komisia
CA-STK-2018/2019-0053
Oznamujeme:
Úsek mládeže: 6.Berieme na vedomie oznámenie MŠK Snežnica - údaj opravený
Rozhodnutie: CA-STK-2018/2019-0053
Klub: MŠK Snežnica
Dátum zaevidovania: 27.09.2018 20:54
Dátum vyriešenia: 27.09.2018 20:55
Stav: Vyriešené