Športovo-technická komisia
CA-STK-2018/2019-0001
Dôležitá informácia.
Dôležitá informácia. Na základe aktívu ŠTK ObFZ Kysúc zo dňa 30.06.2018 žiadame do 04.07.2018 12.00 hod. zaslať podanie na komisiu ŠTK vo veci rozhodnutia klubu k typu modelu súťaží pre kategóriu dorast U19. 1. model : 4 kolovo (D-V-D-V) počet kôl 28. Termíny stretnutí 1. kolo jesennej časti 04.8.2018, 13. kolo jesennej časti 27.10.2018 + predohrávka 14.kola 29.08.2018 15. kolo jarnej časti 30.03.2019 ,26. kolo jarnej časti 15.06.2019 + predohrávka 27. a 28.kolo 01.05.2019 a 08.05.2019 2. model : 3 kolovo (D-V-D) počet kôl 21. Termíny stretnutí 1. kolo jesennej časti 25.8.2018, 10. kolo jesennej časti 27.10.2018 bez predohrávky 11. kolo jarnej časti 06.04.2019 ,21. kolo jarnej časti 15.06.2019 bez predohrávky
Rozhodnutie: CA-STK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 02.07.2018 17:45
Stav: Nové