Disciplinárna komisia
CA-DK-2018/2019-0048
Oznam
51. D.org. berie na vedomie odvolanie hráča FK Čadca "B" , Dominik Kubalák (1312517) proti rozhodnutiu DK. D. org. však zároveň potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č. 14-17/18 bod č. 32, a predmetné predkladá na odvolaciu komisiu. DP čl. 80, čl. 84/2.
Rozhodnutie: CA-DK-2018/2019-0048
Klub: FK Čadca
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 08:09
Dátum vyriešenia: 25.10.2018 08:09
Stav: Vyriešené