Disciplinárna komisia
CA-DK-2018/2019-0047
Oznam
50. D.org. berie na vedomie odvolanie hráča FK Čadca "B", Marián Švík (1109246) proti rozhodnutiu DK. D. org. však zároveň potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č. 14-18/19 bod č. 31, a predmetné predkladá na odvolaciu komisiu. DP čl. 80, čl. 84/2.
Rozhodnutie: CA-DK-2018/2019-0047
Klub: FK Čadca
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 08:08
Dátum vyriešenia: 25.10.2018 08:09
Stav: Vyriešené