Disciplinárna komisia
CA-DK-2018/2019-0004
DO
4. Pavol Dubovicky (1122379) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 18.6.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2c ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2018/2019-0004
Klub: TJ Slovan Nová Bystrica
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 10:13
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 10:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
4. Pavol Dubovicky (1122379) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 18.6.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2c ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF) 10 EUR 10.08.2018 10:14