Disciplinárna komisia
CA-DK-2018/2019-0003
DO
3. Adam Kulas (1319325) Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 18.6.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2c ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2018/2019-0003
Klub: TJ Pokrok Stará Bystrica
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 10:10
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 10:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3. Adam Kulas (1319325) Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 17.6.2018. DP čl. 45/1,2a , čl. 9/2c ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF) 10 EUR 10.08.2018 10:10