Disciplinárna komisia
CA-DK-2018/2019-0002
Uznesenie
2. D.org. považuje podanie TJ Kysučan Ochodnica za bezpredmetné nakoľko v danej veci bol videozáznam odoslaný v požadovanom termíne.
Rozhodnutie: CA-DK-2018/2019-0002
Klub: TJ Kysučan Ochodnica
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 10:09
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 10:09
Stav: Vyriešené