Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0019
DO
24. D.org. podľa článku 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 13 KR bod 2 ukladá klubu Kysučan Ochodnica DO – pokuta vo výške 100 Eur za nedodanie vyžiadaného videozáznamu podľa DP čl. 64/1a,4, čl. 9/1c, čl. 12/6. (10 Eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0019
Klub: TJ Kysučan Ochodnica
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 08:13
Dátum vyriešenia: 14.03.2018 08:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
24. D.org. podľa článku 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 13 KR bod 2 ukladá klubu Kysučan Ochodnica DO – pokuta vo výške 100 Eur za nedodanie vyžiadaného videozáznamu podľa DP čl. 64/1a,4, čl. 9/1c, čl. 12/6. (10 Eur MZF) 10 EUR 20.10.2017 08:14
POKUTY