Ekonomická komisia
CA-EK-2017/2018-0079
poplatok RS 28/15
Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami ostatných náhrad R a DZ RS 28/15 (IV. splátka)
Rozhodnutie: CA-EK-2017/2018-0079
Klub: Štart Dunajov
Dátum zaevidovania: 11.05.2018 10:31
Dátum vyriešenia: 11.05.2018 10:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
7.5 EUR 11.05.2018 10:31