Komisia rozhodcov
CA-KR-2018/2019-0005
Stažnosť
Sťažnosť opodstatnená. Voči R boli vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ ObFZ 8/g.
Rozhodnutie: CA-KR-2018/2019-0005
Klub: FK Polom Raková
Dátum zaevidovania: 13.07.2018 23:52
Dátum vyriešenia: 13.07.2018 23:53
Stav: Vyriešené