Športovo-technická komisia
CA-STK-2017/2018-0056
žiadame
úsek mládeže: 2. Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy. Doporučujeme FK hrajúcim Súťaž Prípraviek aby sa pri podaní zmeny termínu MFS kontakovali.
Rozhodnutie: CA-STK-2017/2018-0056
Dátum zaevidovania: 22.09.2017 11:00
Dátum vyriešenia: 22.09.2017 11:00
Stav: Vyriešené