Športovo-technická komisia
CA-STK-2016/2017-0055
odstúpenie zo súťaže
Úsek dospelých: 1. Z dôvodu odhlásenia MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina zo VI. ligy dospelých ObFZ Kysúc, ŠTK v zmysle SP čl.12/4 považuje družstvo za vypadávajúce. ŠTK anuluje všetky dosiahnuté výsledky MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina. Družstvá vyžrebované s MŠK Kysucké Nové MestoB - Povina budú mať v ostatných stretnutiach jarnej časti voľno. Zároveň MŠK Kysucké Nové Mesto B - Povina zaťažujeme poplatkom podľa RS čl.28/12 sumou 500 eur.
Rozhodnutie: CA-STK-2016/2017-0055
Dátum zaevidovania: 13.03.2017 23:18
Dátum vyriešenia: 13.03.2017 23:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
500 EUR 13.03.2017 23:20