Športovo-technická komisia
Členovia
Jozef Králik
Ján Studený
Tajomníci
Rozhodnutia
CA-STK-2016/2017-0142vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0138ŠTK KM schvaľuje
CA-STK-2016/2017-0137vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0136vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0135vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0130vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0129vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0128vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0127vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0123vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0122vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0121vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0120vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0119vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0118vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0117vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0116vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0115vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0114berieme na vedomie
CA-STK-2016/2017-0113berieme na vedomie
CA-STK-2016/2017-0112berieme na vedomie
CA-STK-2016/2017-0111berieme na vedomie
CA-STK-2016/2017-0110berieme na vedomie
CA-STK-2016/2017-0109vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0108vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0107vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0106vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0105vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0103vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0102vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0101vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0100vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0099vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0098vzájomná dohoda
CA-STK-2016/2017-0097vzájomná dohoda