Športovo-technická komisia
Členovia
Jozef Králik
Ján Studený
Tajomníci
Rozhodnutia
CA-STK-2017/2018-0073vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0072vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0071vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0069vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0068Neschvaľuje:
CA-STK-2017/2018-0060berieme na vedomie
CA-STK-2017/2018-0059vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0058vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0057vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0051ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0050ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0049ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0048vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0047ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0046ŠTK KM neschvaľuje:
CA-STK-2017/2018-0045berieme na vedomie
CA-STK-2017/2018-0043vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0036upozorňujeme