Športovo-technická komisia
Členovia
Jozef Králik
Ján Studený
Tajomníci
Rozhodnutia
CA-STK-2017/2018-0096vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0095vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0094vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0093vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0092vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0091vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0090vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0087Pracovné stretnutie
CA-STK-2017/2018-0083zmena termínu MFS
CA-STK-2017/2018-0081Vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0080Vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0079Vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0078Vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0077Vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0076Vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0073vzajomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0072vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0071vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0069vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0068Neschvaľuje:
CA-STK-2017/2018-0060berieme na vedomie
CA-STK-2017/2018-0059vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0058vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0057vzájomná dohoda
CA-STK-2017/2018-0051ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0050ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0049ŠTK neschvaľuje
CA-STK-2017/2018-0048vzájomná dohoda