Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0010
DO
9.Jakub Bros (1276770) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 2.10.2017. DP čl.45/1, 2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0010
Klub: TJ Pokrok Stará Bystrica
Dátum zaevidovania: 09.10.2017 12:15
Dátum vyriešenia: 09.10.2017 12:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
9.Jakub Bros (1276770) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 2.10.2017. DP čl.45/1, 2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF) 10 EUR 09.10.2017 12:15