Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0008
DO
7. Marek Poláček (1260021) Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 2.10.2017. DP čl. 37/3, 2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0008
Klub: TJ Slovan Podvysoká
Dátum zaevidovania: 09.10.2017 12:12
Dátum vyriešenia: 09.10.2017 12:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
7. Marek Poláček (1260021) Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 2.10.2017. DP čl. 37/3, 2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF) 10 EUR 09.10.2017 12:12