Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0007
DO
6. Patrik Žúbor (1253007) ŠK Radoľa – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 25.9.2017. DP čl. 48/1c, 2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0007
Klub: ŠK Radoľa
Dátum zaevidovania: 09.10.2017 12:10
Dátum vyriešenia: 09.10.2017 12:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
6. Patrik Žúbor (1253007) ŠK Radoľa – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 25.9.2017. DP čl. 48/1c, 2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF) 10 EUR 09.10.2017 12:11