Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0004
DO
3. D.org. podľa DP čl. 30/1, SP čl. 12/3, 81/1d, RS čl. 28/11 ukladá klubu OŠK Rudina DO – pokutu 500 Eur.
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0004
Klub: OŠK Rudina
Dátum zaevidovania: 10.08.2017 10:45
Dátum vyriešenia: 10.08.2017 10:45
Stav: Vyriešené
POKUTY