Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0002
DO
Martin Bytčánek (1171099) Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 7.8.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0002
Klub: TJ Slovan Podvysoká
Dátum zaevidovania: 10.08.2017 10:42
Dátum vyriešenia: 10.08.2017 10:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Bytčánek (1171099) Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 7.8.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF) 10 EUR 10.08.2017 10:42