Disciplinárna komisia
CA-DK-2017/2018-0001
Uznesenie
153. D.Org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súť.ročníka 2016/2017 do súť.ročníka 2017/2018 u týchto previnilcov: a, Michal Kopačka (1249013) FK Čadca - zostatok 3 MFS, b, Tomáš Mečiak (1264451) FK Vadičov- do 7.9.2017 , c, Ľubomír Kubik (1241113) FK Vadičov- do 10.11.2017 , d, Miloš Králik (1140451) FK Vadičov - do 10.5.2018, e, Štefan Slivoň (1222461) FK Vadičov -do 10.11.2018
Rozhodnutie: CA-DK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 13.07.2017 15:37
Dátum vyriešenia: 15.09.2017 10:39
Stav: Vyriešené