Disciplinárna komisia
CA-DK-2016/2017-0069
DO
76. . D. org. po prešetrení veci špecifikovanej v ÚS č. 17 - 16/17 bod 67. Ukladá vedúceho mužstva Tatran Oščadnica Michal Gončár – DO pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 MFS od 30.10.2016. DP čl. 48/1b, 2a, čl. 9/2b ii, čl.17, čl. 36/1a (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2016/2017-0069
Klub: TJ Tatran Oščadnica
Dátum zaevidovania: 31.01.2017 09:38
Dátum vyriešenia: 31.01.2017 09:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 31.01.2017 09:39