Disciplinárna komisia
CA-DK-2016/2017-0066
Oznam
66. D.org. podľa DP čl. 71/d začína disciplinárne konanie voči R Jantoš Pavol za nerešpektovanie výzvy a nariadenia D.org. pri šetrení veci z ÚS č. 16-16/17 bod 53/a. D.org. žiada menovaného aby v lehote do 9.11.2016 do 12:00 sa k predmetnému písomne vyjadril k rukám D.org.
Rozhodnutie: CA-DK-2016/2017-0066
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 09:35
Dátum vyriešenia: 04.11.2016 09:35
Stav: Vyriešené