Rozhodnutia
CA-EK-2016/2017-0061Štartovné - Turnaj žiakov
CA-EK-2016/2017-0060Štartovné - Turnaj žiakov
CA-EK-2016/2017-0059Štartovné - Turnaj žiakov
CA-EK-2016/2017-0058Štartovné - Turnaj dorastencov
CA-EK-2016/2017-0057Štartovné - Turnaj dorastencov
CA-EK-2016/2017-0056poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0055poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0054poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0053poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0052poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0051poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0050poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0049poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0048poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0047poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0046poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0045poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0044poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0043poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0042poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0041poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0040poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0039poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0038poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0037poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0036poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0035poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0034poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0033poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0032poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0031poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0030poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0029poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0028poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0027poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0026poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0025poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0024poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0023poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0022poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0021poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0020poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0019poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0018poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0017poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0016poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0015poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0014poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0013poplatok RS 28/16
CA-EK-2016/2017-0012poplatok RS 28/16