Komisia rozhodcov
CA-KR-2017/2018-0034
MFS dospelí bez AR
VII. liga Dospelí 3.9.2017 Lodno - Klubina (Drozd) -poplatok 5 eur podľa RS 28/16
Rozhodnutie: CA-KR-2017/2018-0034
Klub: FK LODNO
Dátum zaevidovania: 30.09.2017 20:43
Dátum vyriešenia: 30.09.2017 20:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 30.09.2017 20:43