Komisia rozhodcov
Členovia
Richard Halfar
Ľubomír Belko
Štefan Mihalda
Peter Moják
Ján Ploštica
Tajomníci