Komisia rozhodcov
Členovia
Richard Halfar
Ľubomír Belko
Štefan Mihalda
Peter Moják
Ján Ploštica
Tajomníci
Rozhodnutia
CA-KR-2017/2018-0026Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4
CA-KR-2017/2018-0025Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4
CA-KR-2017/2018-0024Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4
CA-KR-2017/2018-0023Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4
CA-KR-2017/2018-0022Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4
CA-KR-2017/2018-0021Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 4
CA-KR-2017/2018-0020Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 3
CA-KR-2017/2018-0019Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 3
CA-KR-2017/2018-0018Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 3
CA-KR-2017/2018-0017Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 3
CA-KR-2017/2018-0016Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2
CA-KR-2017/2018-0015Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2
CA-KR-2017/2018-0014Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2
CA-KR-2017/2018-0013Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2
CA-KR-2017/2018-0012Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2
CA-KR-2017/2018-0011Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 2
CA-KR-2017/2018-0010Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 1
CA-KR-2017/2018-0009Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 1
CA-KR-2017/2018-0008Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 1
CA-KR-2017/2018-0007Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 1
CA-KR-2017/2018-0006Odmena deleg. osôb: VI. liga QUICK SPORT (ZAKLADNA_CAST), Kolo: 1
CA-KR-2017/2018-0005názor, informácia